Continutul Principal

Sedința Camerei Deputaților din 16 aprilie 2018

Data: 16 noiembrie 2018 |  Autor:

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 13/2018). (rămasă pentru votul final)

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor:

Domnule preşedinte,

Mulţumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa Pl-x 13 din 12 martie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Vreau să vă informez: Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 215/2011, în sensul stabilirii obligaţiei delegării anumitor atribuţii viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 martie 2018. Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au participat la dezbateri 25 de deputaţi.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 4 aprilie 2018. La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulţumesc.

…………………………………………

 

Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Interpelare adresată prim-ministrului Guvernului României, doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă.

Stimată doamnă prim-ministru,

Anul acesta România va fi din nou evaluată de către Comisia Europeană, prin intermediul aşa-numitului Raport de ţară, primul dintre ele fiind elaborat în noiembrie 1999, la doar patru ani de la momentul în care România a depus cererea oficială de integrare la Uniunea Europeană.

Sunt ani şi ani de muncă în comun, atât din partea română, cât şi din partea europeană, au fost şi plusuri, au fost şi minusuri, însă drumul României a continuat să fie ireversibil, în integrarea în structurile Uniunii.

Au fost, de-a lungul timpului, poziţii pertinente care reflectau realităţile societăţii româneşti, dar, în egală măsură, au fost şi anumite aspecte care păreau să fie mai degrabă prea puţin fundamentate şi discutate cu reprezentanţii Guvernului, indiferent care a fost acesta. Am în vedere, în acest sens, inclusiv instituirea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, care a fost stabilit să prevină sau să remedieze deficienţele din domenii precum siguranţa alimentelor, fonduri agricole, dar mai ales reforma sistemului judiciar şi, sigur, lupta împotriva corupţiei.

Am acceptat acest mecanism – sau, ca să vorbesc în termeni europenei, acest „stick and carrot” -, prin care orice punct de vedere critic formulat de către Comisia Europeană, la adresa României, să fie acceptat fără nicio rezervă de către partea noastră.

În urmă cu câteva zile am participat la dezbaterea organizată de către delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, ocazie cu care s-a vorbit despre Raportul de ţară pe anul anterior şi am observat foarte multe nuanţe în care comisia zugrăveşte progresul ţării noastre, cu bune şi cu rele. Comisia remarcă puternica creştere economică, consideră progresul înregistrat în multe domenii, inclusiv în sănătatea publică, chiar dacă nu este încă la nivel european, dar critică, în acelaşi timp, modelul de creştere economică, ca fiind prea mult bazat pe consum, considerând că nivelul de investiţii în anul anterior, situat la doar 23% din PIB, este datorat în mare măsură mediului privat.

Este remarcată şi rata redusă de 4,9% a şomajului şi, în acelaşi timp, se consideră că disparităţile şi inechităţile sociale cresc, iar, din păcate, unul dintre cei mai dureroşi indicatori statistici este acela că unul din doi copii din România riscă să trăiască în sărăcie.

Cu toate acestea, comisia recunoaşte faptul că în anul precedent s-au petrecut mutaţii importante pe piaţa muncii, dar acest lucru nu-l consider tocmai pozitiv şi citez: „Creşterea puternică a salariilor în anul 2017, susţinută de majorarea cu 16% a salariului minim pe economie şi de majorări salariale în sectorul public, riscă să exercite presiuni asupra competitivităţii şi inflaţiei, dacă nu vor fi însoţite de măsuri corespunzătoare de impulsionare a productivităţii”.

Prin urmare, doamnă prim-ministru Viorica-Vasila Dăncilă, vă adresez rugămintea să-mi furnizaţi toate Rapoartele de ţară realizate de către Comisia Europeană până în prezent şi să vă exprimaţi un punct de vedere referitor la modul în care ţara noastră a fost tratată prin acest instrument de către comisie, în comparaţie cu celelalte state membre.

Deputat al PSD, Cătălin-Ioan Nechifor.

Solicit răspuns scris şi oral.

Vă mulţumesc.

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.