Continutul Principal

Sedința Camerei Deputaților din 19 septembrie 2018

Data: 16 noiembrie 2018 |  Autor:

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:   Mihaela Huncă – declaraţie politică având ca obiect Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

Doamna Mihaela Huncă:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Obiectul declaraţiei politice: „Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”.

Stimate colege,

Stimaţi colegi,

Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, aşa cum ni se sugerează prin sfidarea şi subfinanţarea sistemului de învăţământ, ci a devenit tot mai complex, în prezent nemaiputându-se discuta despre competitivitate, performanţă economică sau integrare socio-profesională fără conştientizarea practică, nu teoretică, a conceptului „educaţia este un continuum existenţial”.

Aşa cum s-a accentuat încă din octombrie 2000, la nivelul Comisiei Europene, sistemele de educaţie şi formare trebuie să se adapteze noilor realităţi ale secolului al XXI-lea, iar învăţarea permanentă trebuie să fie o politică esenţială pentru dezvoltarea cetăţeniei active, a coeziunii sociale şi a ocupării forţei de muncă.

În acest context, sistemul educaţional îşi redobândeşte rolul central, iar profesorul redevine unul dintre principalii actori ai societăţii. Formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să reprezinte o strategie esenţială pentru asigurarea adaptării sistemului educaţional la cerinţele societăţii actuale şi, totodată, pentru asigurarea calităţii procesului educaţional.

În România, formarea continuă a cadrelor didactice, deşi este impusă prin legislaţie, nu a depăşit încă inutilitatea multora dintre cursurile propuse, necorelate cu nevoia autentică de formare atât a profesorilor, cât şi a beneficiarilor procesului instructiv-educativ.

 

Lipsa unei strategii coerente, lipsa unei indisolubile legături între programele de formare şi realitatea socio-economică, lipsa unei motivări reale şi lipsa unei finanţări decente fac din ceea ce colegii noştri europeni consideră a fi condiţia sine-qua-non a dezvoltării, o Cenuşăreasă tolerată a societăţii româneşti.Stimaţi colegi,

 

În lipsa unei strategii viabile privind formarea continuă, o strategie capabilă să se aşeze lângă strategiile celorlalte state europene, învăţământul românesc va fi incapabil, în scurtă vreme, să mai fie ancorat în contemporaneitate, iar un sistem educaţional retrograd anulează şansa la un viitor prosper propriilor noştri copii.

Vă mulţumesc.

Deputat neafiliat, Mihaela Huncă, Circumscripţia nr. 7 Botoşani.

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.