Continutul Principal

Sedința Camerei Deputaților din 20 iunie 2018

Data: 16 noiembrie 2018 |  Autor:

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:   Mihaela Huncă – declaraţie politică cu titlul Perfecţionarea standardelor de învăţare ale noului curriculum şi îmbunătăţirea sistemelor de evaluare şi examinare;

Doamna Mihaela Huncă:

„Perfecţionarea standardelor de învăţare ale noului curriculum şi îmbunătăţirea sistemelor de evaluare şi examinare”

Sistemul de învăţământ din România a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, consolidându-şi instituţiile şi îmbunătăţind rezultatele învăţării la nivelul elevilor. Cu toate că oferă unora dintre elevi şansa de a excela, mulţi alţii nu stăpânesc competenţele de bază şi aproape o cincime renunţă la şcoală înainte de a absolvi învăţământul liceal.

De aceea, consider că este nevoie de un proces de modernizare şi adaptare a sistemului de învăţământ, prin stabilirea unor standarde clare, la nivel naţional, referitoare la ce se aşteaptă din partea elevilor, cadrelor didactice şi a şcolilor, introducerea unui sistem de colectare a datelor şi informaţiilor în legătură cu performanţele elevilor şi implementarea unui cadru solid şi adecvat de evaluare şi examinare.

În prezent, România implementează un nou curriculum centrat pe învăţarea ghidată de elevi şi dezvoltarea competenţelor cheie. Consolidarea sistemului de evaluare şi examinare, în sensul stabilirii unor aşteptări ridicate pentru toţi elevii şi a unor practici formative care să contribuie la dezvoltarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor, va juca un rol esenţial în realizarea acestei transformări şi în crearea unui sistem de învăţământ mai echitabil, în care toţi elevii au acces la educaţie de calitate.

Studiile realizate în ţara noastră de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi UNICEF au arătat că sistemul educaţional trebuie să perfecţioneze standardele de învăţare ale curriculumului şi să încurajeze schimbările de la nivelul procesului de învăţare şi predare la care aspiră acesta. De aceea, apreciez că standardele de învăţare ar trebui formulate mai clar şi însoţite de exemple de lucrări ale şcolarilor, astfel încât profesorii să poată aprecia nivelul de învăţare al elevilor în baza lor.

În recomandările analizelor realizate, în România, de cele două organisme internaţionale, în primul rând, ar trebui să se îmbunătăţească calitatea şi imparţialitatea evaluării naţionale pentru clasa a VIII-a, ţinând cont de miza importantă a acestuia pentru studiile viitoare ale elevilor. Astfel, în viitor, România ar trebui să revizuiască parcursurile şcolare şi certificarea de la nivelul învăţământului secundar.

În opinia mea, profesorii români au nevoie de mai multă susţinere pentru a putea evalua corect performanţele elevilor şi pentru a oferi feedback-ul şi sprijinul de care au nevoie aceştia. În plus, este nevoie de un cadru care să le permită să îşi exercite propriul raţionament.

De aceea, va fi important să se actualizeze formarea teoretică şi practică a noilor cadre didactice în domeniul evaluării elevilor şi să se asigure o dezvoltare profesională care să vizeze prioritar îmbunătăţirea practicii de evaluare, mai ales prin metode formative. Revizuirea evaluărilor naţionale, care să permită redactarea unor teste ghidate de profesori, cu sprijinul autorităţilor centrale, va contribui la dezvoltarea progresivă a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice.

Studiile OCDE şi UNICEF arată că, în România, cadrele didactice sunt supuse unui număr mare de evaluări pe parcursul carierei lor. Totuşi, cred că prin adoptarea unui program de furnizare de informaţii şcolilor, referitoare la profilul lor statistic şi rezultatele învăţării elevilor, pentru a-şi putea analiza propriile date şi a înţelege modul în care mediul lor şcolar influenţează rezultatele învăţării în comparaţie cu alte unităţi de învăţământ, sistemul ar putea fi mai eficient în ceea ce priveşte identificarea candidaţilor competenţi, recunoaşterea şi aprecierea competenţelor esenţiale în practica pedagogică sau acordarea de sprijin profesorilor, pentru a putea progresa şi a se dezvolta.

Fundamentarea evaluării personalului didactic prin introducerea de standarde profesionale comune va permite evaluarea profesorilor în baza competenţelor necesare unei activităţi didactice eficiente. Apelând mai des la directori şi profesori experimentaţi în rolul de evaluatori şi creând un cadru mai generos pentru observaţii, feedback şi discuţii la clasă, evaluările vor putea viza efectiv practica pedagogică şi vor oferi cadrelor didactice sfaturi utile pentru a evolua.

Consolidarea instrumentelor de monitorizare a rezultatelor învăţării şi a echităţii, printr-o evaluare standardizată şi colectarea mai multor informaţii contextuale referitoare la elevi şi mediul lor educaţional, va permite urmărirea cu mai mare acurateţe a progreselor înregistrate de România, în raport cu provocările naţionale şi elaborarea unor politici mai informate.

Nu în ultimul rând, este crucial ca ţara noastră să investească în capacitatea sa analitică, pentru a putea folosi informaţiile adunate, să înţeleagă unde şi cum se pot face îmbunătăţiri în sprijinul reformei de la nivelul sistemului de educaţie.

 

 

 

 

 

 

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.