Continutul Principal

Sedința Camerei Deputaților din 9 mai 2018

Data: 16 noiembrie 2018 |  Autor:

Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:   Mihaela Huncă – declaraţie politică având ca obiect Crearea unei viziuni de ţară pentru educaţie, pe termen lung;

Doamna Mihaela Huncă:

„Crearea unei viziuni de ţară pentru educaţie, pe termen lung”

Având în vedere că astăzi se celebrează Ziua Europei, precum şi faptul că au trecut 11 ani de când ţara noastră este membră a Uniunii Europene, consider că a avem nevoie de coerenţă, flexibilitate şi viziune pe termen lung în ceea ce priveşte legislaţia şi măsurile din domeniul educaţiei.

În acest sens, se impune crearea unei viziuni de ţară pentru învăţământul românesc, care să urmărească, pe de o parte, corelarea serviciilor educaţionale din structura naţională cu programele propuse de statele Uniunii Europene, iar pe de altă parte să stabilească conexiuni şi legături directe cu schimbările permenente care au loc pe piaţa muncii, la nivel local şi european.

De aceea, cred că procesul educativ trebuie conceput astfel încât elevii să preţuiască atât propria moştenire naţională, dar să şi primească contribuţiile celorlalte state din Uniunea Europeană, pregătind profesorii şi elevii să înţeleagă valoarea diversităţii caracterelor şi a independenţei de spirit.

Deschiderea relaţiilor sociale în contextul european actual determină şcoala să perceapă elevul ca pe un individ cu drepturi, care trebuie protejat în virtutea vulnerabilităţii sale. În acest fel, colaborarea între cadrele didactice de diferite specialităţi permite un parteneriat real, bazat pe feedback permanent între şcoală şi comunitatea locală, care are drept scop promovarea unei educaţii bazate pe cunoaştere şi adevăr, şi care conduce la creşterea încrederii elevilor şi părinţilor în faţa educativă a şcolii.

Interesul pentru sistemul de învăţământ trebuie să fie o preocupare majoră a societăţii şi a noastră, ca decidenţi politici. Trebuie să ne punem toţi la aceeaşi masă – specialişti, profesori, elevi, studenţi, părinţi – să conturăm o direcţie clară pentru promovarea şcolii româneşti şi să avem în vedere inclusiv integrarea normelor europene din domeniu, în cultura noastră educaţională. În această perioadă, odată cu avântul industriei IT din ţara noastră, a vieţii sociale tehnologizate şi a dinamicii de pe piaţa muncii avem şansa să generăm schimbări majore şi benefice pentru învăţământ şi pentru economia românească.

În opinia mea, toate programele şi proiectele din domeniul educaţiei trebuie să se refere la pregătirea elevului pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii, dar şi la formarea cadrelor didactice. De aceea, este important ca toate şcolile să promoveze un portret model al elevului, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la fiecare materie şi pe lângă activităţile extraşcolare pe care le propune copiilor.

Apreciez ca fiind esenţial, în acest moment, pentru educaţia din România, ceea ce afirma Ioan Slavici în lucrarea „Educaţia Raţională” şi anume „menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa”.

Cu toate că în ultimii ani s-au făcut progrese pentru apropierea elevilor de şcoală, consider că este important să lucrăm cât mai mult pentru motivarea şi implicarea elevilor în întreg procesul şcolar. Totodată, cred că trebuie să acordăm o atenţie deosebită şi modului de pregătire a viitorilor profesori.

Dezvoltarea profesională şi personală a elevilor, precum şi creşterea permanentă a calităţii în educaţie prin formarea cadrelor didactice în acord cu schimbările din mediul socio-cultural naţional şi european sunt elemente care trebuie introduse obligatoriu în proiectul de creare a unei viziuni de ţară pentru educaţie pe termen lung.

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.