Continutul Principal

Politica energetică trebuie să urmărească asigurarea independenței energetice a României prin dezvoltarea surselor de energie, promovarea interconectării rețelelor energetice și funcționării piețelor de energie în condiții de competitivitate.

Coordonator domeniu: Răzvan Mitu

Politica energetică trebuie să urmărească asigurarea independenței energetice a României prin dezvoltarea surselor de energie, promovarea interconectării rețelelor energetice și funcționării piețelor de energie în condiții de competitivitate.

PRO România susține:

Readucerea managementului profesionist și independent în companiile energetice deținute de stat

Modificarea politicii de dividende distribuite de companiile energetice în care statul este acționar, în sensul reducerii procentului din profit care se duce la bugetul de stat și alocarea mai multor resurse pentru investiții

Valorificarea eficientă și sustenabilă a resurselor existente în zona Mării Negre

Stimularea investițiilor pentru a moderniza rețelele

Ajutoare de stat și facilități fiscale care urmăresc creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă în totalul consumului energetic, precum și a biocarburanților în consumul de energie pentru transporturi

Promovarea introducerii pe piață a vehiculelor de transport nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, prin intermediul unor achiziții publice ecologice

Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile și producerii de energie electrică și termică în centrale cu cogenerare.

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.