Continutul Principal

Justiția trebuie să evolueze manifestându-se nu numai ca putere in stat dar și ca SERVICIU PUBLIC capabil să satisfacă în mod deplin nevoia cetățenilor de adevăr si dreptate, de asigurare a drepturilor si libertăților acestora.

Coordonator domeniu: Liviu Stancu

Justiția trebuie să evolueze manifestându-se nu numai ca putere in stat dar și ca SERVICIU PUBLIC capabil să satisfacă în mod deplin nevoia cetățenilor de adevăr si dreptate, de asigurare a drepturilor si libertăților acestora.

Susținem:

asigurarea accesului la JUSTIȚIE inclusiv a persoanelor defavorizate și vulnerabile prin îmbunătățirea sistemului de asistență publică judiciară și din oficiu;

adaptarea la nevoile societății actuale prin înființarea unor instanțe și completuri specializate în domenii de activitate cheie cum ar fi cel financiar-fiscal, al finanțărilor nerambursabile si achizitiilor publice sau al dreptului societar, formarea adecvată a magistraților precum și modificarea normelor de procedură specifice;

creșterea nivelului de transparență și de informatizare a sistemului de justiție, generalizarea la nivel național a dosarului în formă electronică si a accesului la acesta;

creșterea nivelului de unificare a practicii judiciare, adoptarea de măsuri legislative și administrative in vederea asigurării caracterului predictibil și duratei rezonabile a proceselor;

prevenirea și combaterea eficientă a criminalității inclusiv prin asigurarea recuperării rapide și integrale a prejudiciului creat prin infracțiuni;

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și a dotărilor, creșterea investițiilor în vederea asigurării unui serviciu public funcțional și eficient;

intensificarea cooperării judiciare în materie civilă și penală, precum și redarea încrederii partenerilor europeni în mersul ascendent al sistemului de justiție național.

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.